Silosaft

Silosaft er en verdifull ressurs

Norges Landbrukshøgskole har påvist at avrenningen fra grassiloene inneholder

  • 0,06 – 0,27 prosent N (nitrogen)
  • 0,02 – 0,06 prosent P (fosfor)
  • 0,04 – 0,56 prosent K (kalsium)
Silosaften kan derfor benyttes som gjødsel, og vil bedre gjenveksten av gras. Silosaften er dessuten velegnet som fôrtilsetning. Landbrukshøgskolen regner 25 – 30 liter silosaft pr. fôrenhet.

Den rimeligste og mest fleksible løsningen

Hansen Protection har et komplett utvalg av produkter både for å beskytte silofôret og for å ta vare på silosaften på en enkel måte, enten den skal brukes som fôrtilsetning ellersom gjødsel. Ved å benytte solid og slitesterk, belagt polyesterduk har Hansen Protection oppnådd å skape praktisk utstyr med lang holdbarhet til fornuftige priser.

Lagertank i duk/stål

gir mulighet for lagring av større mengder silosaft til fôring. Leveres i størrelser fra 163 og opp til 650m³. Den lukkede dukbeholderen sørger også her forhelt luftfri lagring. Ståldelen som er tre meter høy består av glatte plater som skrus sammen og plasseres på en jevn, vannrett flate av sand eller fin grus.Fundamentering er unødvendig!

Avrenning og dimensjonering

Avrenning utgjør vanligvis 25 – 30 prosent av innlagt grasmasse. Opp mot 80 prosent av dette renner ut de 2 -3 første døgnene.

Avløpsmålinger på en 120 tonns silo viser en gjennomsnittlig avrenning på 7 liter pr. minutt eller ca. 10m³ pr. døgn.

Avrenningen av silosaften skjer bare i en kort periode, under den mest hektiske silo-nedleggingen. Med en passende lagertank for oppsamling av silosaften, kan du kjøre den ut når du selv ønsker, uten stadig avbrudd i annet viktig arbeid.

Avrenningen vil avhenge av silostørrelsen, nedlegningskapasitet, grastype osv. Lagertanken fra Hansen Protection leveres i 4 standardstørrelser.

Silopress for tårnsiloer

Silofôringer fra Hansen Protection AS er produsert i kraftig, belagt polyestertekstil. Sider og bunn er helsveiset sammen etter siloens innvendige mål. Den holdes oppe med aluminiumskinner som festes til siloens vegger. Silofôringen tetter siloen og hindrer forurensning.

Duken er typegodkjent av Landbrukstilsynet.

Silopress for tårnsiloer

Vannfylte pressbeholdere av plastduk gir effektivt dekke og press på surfòret i siloer. Silopress fra Hansen Protection leveres i tre forskjellige typer:

Bassengpress
i meget kraftig, belagt polyesterduk, helsveiset etter siloens mål. 1 meter høy sidevegg. Maljer for oppheng i elastiske festestropper, tau eller bruk flytering i celleplast.

Silopress-slange og dekkeduk
er begge produsert i kraftig, belagt polyesterduk. Står meget godt mot slitasje og punktbelastning. Slangen leveres i diameter 30 eller 50 cm som gir et press på henholdsvis 70 og 180 kg pr. meter.

Interessert i Silosaftutstyr?

For mer informasjon fyll i skjema

Product added to compare.