Etisk Handel (Code of Conduct)

Fremme god forretningspraksis

Fullstendig Code of Conduct – verdier og etikker kan lastes ned som PDF-fil til høyre

Hensikten til Code of Conduct (Adferdskodeksen for Etisk Handel) er å skape en solid bedriftskultur og for å bevare bedriftens integritet ved å hjelpe ansatte med å promotere standarder for god forretningspraksis. Videre er hensikten med Adferdskodeksen at den skal være et verktøy for selvevaluering og for å utvikle Bedriftens identitet.
Product added to compare.

Cookies help us improve your experience on our website. So in order to analyze the traffic, offer you personal information and for basic functions to work on the website, we need to use cookies. Read more about how we use cookies