Etisk Handel (Code of Conduct)

Fremme god forretningspraksis

Fullstendig Code of Conduct – verdier og etikker kan lastes ned som PDF-fil til høyre

Hensikten til Code of Conduct (Adferdskodeksen for Etisk Handel) er å skape en solid bedriftskultur og for å bevare bedriftens integritet ved å hjelpe ansatte med å promotere standarder for god forretningspraksis. Videre er hensikten med Adferdskodeksen at den skal være et verktøy for selvevaluering og for å utvikle Bedriftens identitet.
Produkt lagt til for å sammenligne.