CSR Policy

Introduksjon

Hansen Protections hovedprodukter er overlevelsesdrakter & utstyr, og beskyttende regntøy. I tillegg produserer og selger vi kalesjer til fritidsbåter og spesiallagede tekstilløsninger (spesialprodukter). Vår kompetanse og lange erfaring med tekniske og belagte teksitiler gjør det mulig for oss å levere produkter av høy kvalitet til kundene våre. Hansen Protection var en del av Helly Hansen Gruppen frem til 2011.

Vår visjon er å ta vare på mennesker, materielle verdier og miljø.

Policy:
Hansen Protection vil bidra til trygge produkter, bedre miljø, trygt arbeidsmiljø, respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ved å aktivt samarbeide med kunder, leverandører og medarbeidere.
Øke miljøbevisstheten og trygge arbeidsmiljø blant medarbeidere, forbedre interne prosesser, og overholde lover og regler. 

Dette betyr at Hansen Protection:

  • Vil designe produkter av høyeste kvalitet og lang levetid for å unngå unødvendig utskiftning
  • Benytte resirkulerbar emballasje
  • Søke etter alternative, dokumenterte miljøbevisste råmaterialer
  • Vil drifte virksomheten med sikte på å redusere transport og reiser
  • Basere energiforbruk på fornybar energi
  • Skape trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø  
  • Respektere, beskytte og oppfylle menneskerettigheter og grunnleggende friheter med referanse til UNGP

Vårt kvalitetssystem, som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001 og EN ISO 14001 standarder, er enkelt, passende, og lett å forstå. Alle medarbeidere deltar i å gjøre det til et "levende" system i det daglige arbeidet.


Verdier:
Vise styrke, trygghet og varme overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere.

Forbedringsmål:
Å sikre bedriftens lønnsomhet ved å levere produkter og tjenester som tilfredsstiller kundens nåværende og fremtidige krav og forventinger, basert på våre kvalitetsprodukter, miljøpolicy og sosialt ansvar gjennom kontinuerlig forbedring.


Helse og sikkerhet:
Målet vårt er null skader.

Miljømål: 
Oppnå forbedringer ved å bidra aktivt til å etterleve bedriftenes miljøpolicier.

Moss 26.05.2021

Terje Gorm Hansen
Administrerende direktør 

Produkt lagt til for å sammenligne.