Personal Protection

Personal Protection

Hansen Protection designer og produserer avanserte overlevelsesdrakter og redningsvester utviklet for å takle ulike oppgaver i tøffe omgivelser. Overlevelsesutstyret leveres til kunder enten gjennom utleie eller gjennom salg. Utleie er et nøkkelferdig tjenestetilbud som dekker alle funksjoner knyttet til håndtering, rengjøring, reparasjon og testing av passasjerdrakter til bruk i helikopter. Håndteringen av slike drakter krever riktig logistikk og dyp teknisk forståelse for å kunne sikre tilgjengeligheten av drakter når og der det trengs; - og for å sikre overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder og regulatoriske krav. Hansen Protection er markedsledende leverandør av utleietjenester for helikopter transportdrakter i kalde områder i Europa og har en spesielt sterk posisjon på den norske og engelske kontinentalsokkelen. Hansen Protection har en betydelig infrastruktur på plass ved alle relevante helikopterbaser i Norge og England, og ved strategiske heliporter i andre områder for å sikre oppbevarings- og håndteringsfasiliteter med umiddelbar adgang for offshorearbeidere som skal på jobb.

Hansen Protection gikk inn i markedet for utleie av helikopter transportdrakter innen offshore vind i Europa i 2015 og styrket sin posisjon i dette segmentet gjennom oppkjøpet av HeliPPE i Esbjerg 2018. Hansen Protections tilbud til vindindustrien inkluderer også leietjenester til transport av personell via båt.

Hansen Protections produktutvalg innenfor Personal Protection inkluderer Helikopter passasjer- & crewdrakter, Overlevelses-/ Redningsdrakter, Arbeidsdrakter, Nisje-drakter og Redningsvester.

Produkt lagt til for å sammenligne.