Miljømål

Miljømål

Oppnå forbedringer gjennom aktivt å bidra til at bedriftens miljøpolitikk blir etterlevd

Miljøpolicy

Produkter og råvarer skal tilfredsstille kundenes krav og behov, relevante lover og forskrifter samt selskapets mål for lønnsomhet

Konkret

 • Det er investert i automatiske lysbrytere for av og på ved bevegelse i rommet
 • Det er investert i nye strømsparende kompressorer i Moss og Kristiansand
 • Det er montert «timer» på vifte og aggregat i tørkehallen. Sparer ca 1500kW/uke
 • Montert miljøvennlig plast på redningsvester i UK

Miljøstasjoner

Hansen Protection har miljøstasjoner for ulike typer restverdi, samt utplassert egne esker for resirkulering av papir, plast, matavfall og batterier på egnede områder.

MILJØREGNSKAP 2022


Innlevert restverdi er                 2021                                             2022
Papir/Papp                                9 880 kg                                       8 360 kg                 
Plast                                              615 kg                                           320 kg
Restavfall                               12 272 kg                                       9 480 kg
Brennbart avfall                     8 562 kg                                      6 993 kg

- En total nedgang på innlevert restverdi på 20% til tross for økt aktivitet i både produksjon og på innkjøp.
- Det er gjennomført 2 vernerunder i løpet av året. Vernerundene inkluderer vurdering av vår påvirkning på ytre miljø.Sosialt ansvar

Vår strategi er å engasjere seg lokalt med bidrag rettet direkte mot aktiv ungdom og kulturaktiviteter som er synlige for, og kan engasjere hele lokalmiljøet. Bedriften sponser idrett- og kulturliv i Mosseregionen.


Energiforbruk

- Bedriften holder til i nye, energieffektive lokaler. Oppvarming er basert på vannbåren varme knyttet til et fjernvarmeanlegg. 

- Bedriften har installert elektronisk oppfølgingssystem for å sikre en effektiv utnyttelse av energi. 

- Totalt energiforbruk 2022: 1.149.142 kwh. 

Det gir 22% reduksjon i forhold til 2021

- Overvann/spillvann går til kommunalt ledningsnett og ender i Fuglevik renseanlegg. Regnvann går til kommunal overvannsledning. 

- Bedriften har ikke noen utslippstillatelser da den ikke har utslipp. 

- Utnytter elektroniske møter til erstatning av så mange flyreiser som mulig. 

- Antall flyreiser i 2022: 165 (2021: 200)
- CO2 utslipp 2022: 38636 (2021: 16745)

Økt salgsaktivitet etter Coronapandemien i Europa og interkontinentalt

For andre året på rad var det«Purpose day» hos Hansen Protection!

Ivrig deltakelse fra alle ansatte der park og gangstier i Nesparken ble ryddet for søppel. Både sjokoladepapir, byggematerialer og rustne sykler ble samlet inn og kastet på forsvarlig måte.

Fra 01.01.23 er det igangsatt utsortering av matavfall

Visjon:

Ta vare på mennesker, miljø og materielle verdier

Policy:

Hansen Protection vil bidra til trygge produkter, bedre miljø, trygt arbeidsmiljø, respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ved å aktivt samarbeide med kunder, leverandører og medarbeidere.
Øke miljøbevisstheten og trygge arbeidsmiljø blant medarbeidere, forbedre interne prosesser, og overholde lover og regler.

Dette betyr at Hansen Protection:

·    Vil designe produkter av høyeste kvalitet og lang levetid for å unngå unødvendig utskiftning
·    Benytte resirkulerbar emballasje
·    Søke etter alternative, dokumenterte miljøbevisste råmaterialer
·    Vil drifte virksomheten med sikte på å redusere transport og reiser
·    Basere energiforbruk på fornybar energi
·    Skape trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø
·    Respektere, beskytte og oppfylle menneskerettigheter og grunnleggende friheter med referanse til UNGP

  Vårt kvalitetssystem, som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001 og EN ISO 14001 standarder, er enkelt, passende, og lett å forstå. Alle medarbeidere deltar i å gjøre det til et "levende" system i det daglige arbeidet.

  Våre leveregler

  Firmamaskotten symboliserer styrke, trygghet og varme

  Produkt lagt til for å sammenligne.