Miljømål

Miljømål

Oppnå forbedringer gjennom aktivt å bidra til at bedriftens miljøpolitikk blir etterlevd

Miljøpolicy

Produkter og råvarer skal tilfredsstille kundenes krav og behov, relevante lover og forskrifter samt selskapets mål for lønnsomhet

Konkret

 • Det er investert betydeligi videokonferanseutstyr for å redusere reisevirksomhet..
 • Papirforbruket reduseres stadig som følge av økt overgang til e-faktura
 • Utslipp av såpe fra serviceavdelingen i Bergen registreres. P.t. under 10 gram pr liter vann

Miljøstasjoner

Hansen Protection har miljøstasjoner for ulike typer restverdi, samt utplassert egne esker for resirkulering av papir, plast, matavfall og batterier på egnede områder.

MILJØREGNSKAP 2020


Innlevert restverdi er                 2019                                             2020
Papir/Papp                                 12 460 kg                                    10 580 kg                 
Plast                                                 640 kg                                          455 kg
Restavfall                                   13 560 kg                                    11 120 kg
Brennbart avfall                      12 000 kg                                      10 130 kg

- Utrangerte drakter leveres i betydelig antall til en vernet bedrift som benytter restverdi i produksjon av vesker og sekker.
- Det er gjennomført 2 vernerunder i løpet av året. Vernerundene inkluderer vurdering av vår påvirkning på ytre miljø.Sosialt ansvar

Vår strategi er å engasjere seg lokalt med bidrag rettet direkte mot aktiv ungdom og kulturaktiviteter som er synlige for og kan engasjere hele lokalmiljøet. Bedriften sponser idrett- og kulturliv i Mosseregionen.


Energiforbruk

- Bedriften holder til i nye, energieffektive lokaler. Oppvarming er basert på vannbåren varme knyttet til et fjernvarmeanlegg. 

- Bedriften har installert elektronisk oppfølgingssystem for å sikre en effektiv utnyttelse av energi. 

- Totalt energiforbruk 2020: 1.117.355 kwh. 

Det gir 8% økning i forhold til 2019 bl.a. pga økt produksjon.

- Overvann/spillvann går til kommunalt ledningsnett og ender i Fuglevik renseanlegg. Regnvann går til kommunal overvannsledning. 

- Bedriften har ikke noen utslippstillatelser da den ikke har utslipp. 

- Utnytter elektroniske møter til erstatning av så mange flyreiser som mulig. 

- Antall flyreiser i 2020: 92 (2019: 654)
- CO2 utslipp 2020: 11892 (2019: 76103)

Betydelig redusert reiseaktivitet pga Coronapandemien.

- Utrangerte drakter leveres i betydelig antall til en vernet bedrift som benytter restverdi i produksjon av vesker og sekker.

- Installert nytt digitalt utstyr på alle møterom slik at elektroniske møter kan erstatte flyreiser i så stor grad som mulig.

Nye ladeplasser for el-biler ved hovedkontoret i Moss

Visjon:

Ta vare på mennesker, miljø og materielle verdier

Policy:

Hansen Protection vil bidra til trygge produkter, bedre miljø, trygt arbeidsmiljø, respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ved å aktivt samarbeide med kunder, leverandører og medarbeidere.
Øke miljøbevisstheten og trygge arbeidsmiljø blant medarbeidere, forbedre interne prosesser, og overholde lover og regler.

Dette betyr at Hansen Protection:

·    Vil designe produkter av høyeste kvalitet og lang levetid for å unngå unødvendig utskiftning
·    Benytte resirkulerbar emballasje
·    Søke etter alternative, dokumenterte miljøbevisste råmaterialer
·    Vil drifte virksomheten med sikte på å redusere transport og reiser
·    Basere energiforbruk på fornybar energi
·    Skape trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø
·    Respektere, beskytte og oppfylle menneskerettigheter og grunnleggende friheter med referanse til UNGP

  Vårt kvalitetssystem, som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001 og EN ISO 14001 standarder, er enkelt, passende, og lett å forstå. Alle medarbeidere deltar i å gjøre det til et "levende" system i det daglige arbeidet.

  Våre leveregler

  Firmamaskotten symboliserer styrke, trygghet og varme

  Produkt lagt til for å sammenligne.

  Cookies hjelper oss å forbedre din opplevelse på vår nettside. Så for å kunne analysere trafikken, tilby deg personlig informasjon og for at grunnleggende funksjoner skal fungere på nettsiden, trenger vi å benytte oss av cookies. Les mer om hvordan vi bruker cookies