Miljømål

Vesentlighetsvurdering

Det er gjennomført vesentlighetsvurdering av klimagassutslipp i:
Scope 1: Ikke vesentlig for klimarapportering
Scope 2: Energiforbruk (se lenger ned)
Scope 3: Flyreiser (se lenger ned). Leverandørutslipp relatert til råvarer - (Det foreligger miljø,- og utslippsrapporter fra toneangivende leverandører, men p.t. er det ikke mulig å trekke ut tall for Hp's direkte andel relatrert til innkjøpte råvarer.)    irekte andel relatrert til innkjøpte råvarer.)

Miljømål

Oppnå forbedringer gjennom aktivt å bidra til at bedriftens miljøpolitikk blir etterlevd

Miljøpolicy

Produkter og råvarer skal tilfredsstille kundenes krav og behov, relevante lover og forskrifter samt selskapets mål for lønnsomhet

Konkret

 • Det er gitt bort 500 ringpermer til gjenbruk
 • Det er innført sortering av matavfall til hovedkontoret
 • Det er investert i automatiske lysbrytere for av og på ved bevegelse i rommet
 • Det er investert i nye strømsparende kompressorer i Moss og Kristiansand
 • Det er montert «timer» på vifte og aggregat i tørkehallen. Sparer ca 1500kW/uke
 • Montert miljøvennlig plast på redningsvester i UK

Miljøstasjoner

Hansen Protection har miljøstasjoner for ulike typer restverdi, samt utplassert egne esker for resirkulering av papir, plast, matavfall og batterier på egnede områder.

MILJØREGNSKAP 2023


Innlevert restverdi er                                                         2022                               2023

Blandet avfall (inkl. rest og brennbart)                   16 473 kg                       16 764 kg Papir/Papp                                                                     8 360 kg                          7 541 kg Bioavfall og slam                                                                                                   2 095 kg EE-avfall                                                                                                                      340 kg Plast                                                                                    320 kg                             330 kg
Metall                                                                                                                           80 kg
                                           


- En nedgang på innlevert avfall på 2% til tross for økt aktivitet i både produksjon og på innkjøp.
- Det er gjennomført 2 vernerunder i løpet av året. Vernerundene inkluderer vurdering av vår påvirkning på ytre miljø.Sosialt ansvar

Vår strategi er å engasjere seg lokalt med bidrag rettet direkte mot aktiv ungdom og kulturaktiviteter som er synlige for, og kan engasjere hele lokalmiljøet. Bedriften sponser idrett- og kulturliv i Mosseregionen.


Energiforbruk

- Bedriften holder til i nye, energieffektive lokaler. Oppvarming er basert på vannbåren varme knyttet til et fjernvarmeanlegg. 

- Bedriften har installert elektronisk oppfølgingssystem for å sikre en effektiv utnyttelse av energi. 

- Totalt energiforbruk 2023: 1175858 kwh. 

Det gir 2% økning i forhold til 2022. 2022 var preget av betydelig reduksjon etter store investeringer i besparende aktiviteter.

- Overvann/spillvann går til kommunalt ledningsnett og ender i Fuglevik renseanlegg. Regnvann går til kommunal overvannsledning. 

- Bedriften har ikke noen utslippstillatelser da den ikke har utslipp. 

- Utnytter elektroniske møter til erstatning av så mange flyreiser som mulig. 

- Antall flyreiser i 2023:213 (2022: 165)
- CO2 utslipp 2022: 54553 (2022: 38636)

Betydelig økt salgsaktivitet etter pandemien i Europa og interkontinentalt, samt besøk i fm. produksjon hos våre eiere, Survitec, i England.

Sortering av matavfall på hovedkontoret

Det er gitt bort over 500 permer til gjenbruk

Visjon:

Ta vare på mennesker, miljø og materielle verdier

Policy:

Hansen Protection vil bidra til trygge produkter, bedre miljø, trygt arbeidsmiljø, respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ved å aktivt samarbeide med kunder, leverandører og medarbeidere.
Øke miljøbevisstheten og trygge arbeidsmiljø blant medarbeidere, forbedre interne prosesser, og overholde lover og regler.

Dette betyr at Hansen Protection:

·    Vil designe produkter av høyeste kvalitet og lang levetid for å unngå unødvendig utskiftning
·    Benytte resirkulerbar emballasje
·    Søke etter alternative, dokumenterte miljøbevisste råmaterialer
·    Vil drifte virksomheten med sikte på å redusere transport og reiser
·    Basere energiforbruk på fornybar energi
·    Skape trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø
·    Respektere, beskytte og oppfylle menneskerettigheter og grunnleggende friheter med referanse til UNGP

  Vårt kvalitetssystem, som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001 og EN ISO 14001 standarder, er enkelt, passende, og lett å forstå. Alle medarbeidere deltar i å gjøre det til et "levende" system i det daglige arbeidet.

  Våre leveregler

  Firmamaskotten symboliserer styrke, trygghet og varme

  Produkt lagt til for å sammenligne.