Personvernserklæring

Hansen Protection’s personvernserklæring.

Personvern, behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Hansen Protection (HP) sine nettsteder. HP er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene hansenprotection.no, hansenprotection.com, hansenprotection.se, webshop.hansenprotection.no, pristilbud.hansenprotection.no og pris.hansenprotection.se.

Personopplysninger som behandles

HP samler ikke inn personopplysninger som personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • Navn
  • Adresse/fakturaadresse
  • Telefonnummer og e-post
  • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon innhentes

HP samler inn opplysninger når du besøker våre nettsider og ved at du fyller ut skjemaer som ligger tilgjengelig nettsidene. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema

  • Kontaktskjema
  • Ved kjøp av produkter eller tjenester
  • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester.
  • For å kunne sende relevant informasjon
  • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

HP er pålagt å lagre personopplysninger i henhold til bokføringsloven der det er inngått kjøp eller en avtaleforpliktelse. Bruker er pålagt å oppgi sine personopplysninger i disse tilfeller. Dersom bruker ikke oppgir personopplysninger vil ikke HP kunne inngå et kjøp eller en avtaleforpliktelse med bruker.

Vi oppretter profiler på bakgrunn av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette fra tredjeparter.

Hvordan og hvor lenge lagres informasjon

Informasjon hentet gjennom skjema på hansenprotection.no, hansenprotection.com, hansenprotection.se, webshop.hansenprotection.no, pristilbud.hansenprotection.no og pris.hansenprotection.se lagres i vårt kundesystem. Kontaktinformasjon lagres så lenge du har et kundeforhold til HP eller er i kontakt med HP og for en periode på 24 måneder etter kundeforholdet/kommunikasjonen er avsluttet.

Hvordan slettes opplysningene

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vår kundeservice.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter, men HP kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av HP. Personopplysninger vil ikke bli overført utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensning i behandlingen av personopplysninger. Som bruker kan du også motsette deg profilering og kreve dataportabilitet av dine personopplysninger.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at HP ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplyningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjenglig på www.datatilsynet.no

Hansen Protection AS
PB 218, 1501 Moss
Telefon 69 00 13 00
hpro@hansenprotection.no

Produkt lagt til for å sammenligne.