SAR-vester

Vester til redningspersonell skal dekke mange behov, og det er sjelden én vest dekker alle bruksområder. I overflateredning, for eksempel elveredningsarbeid er det ofte slik at en vest med fast oppdrift omkring 70N er det beste.  Redningsmannskap i f.eks. brannvesen foretrekker ofte en slik vest, men er oppdraget å dykke ned til forulykkede på inntil 10 meters dybde foretrekker disse å bruke en oppstigningsvest på ca 100N.  Denne hindrer deg ikke å komme ned, og kan utløses når man skal bringe med seg en person opp til overflaten. I Redningsselskapet er behovet delt i hva man benytter som sikkerhetsutstyr i rutinemesig daglig operasjon, og hva som benyttes i et skarpt redningsoppdrag.  Her man valgt å benytte en 275N redningsvest til det første, og en fastoppdriftsvest til de skarpe oppdragene.

Produkt lagt til for å sammenligne.