Support

Support

Vi har over 40 års erfaring i bransjen med service og reparasjon av redningsdrakter, dykkerutstyr og annet redningsutstyr. Vi er et autorisert servicesenter for produktene vi produserer og selger. Ved å utføre reparasjoner og service selv, oppnår vi lav responstid noe som gjør at utstyret er raskt tilbake i drift. For å være mest mulig effektive, setter vi stor pris på gode beskrivelser av problemet, eller hva som skal gjøres.

Vår spesialitet, service av drakter

Vi utfører mange draktreparasjoner og mottar gode tilbakemeldinger for kvalitet og responstid. En god referanse er Redningsselskapet (RS) som til enhver tid er avhengig av utstyr som fungerer. Vi har lang erfaring med å betjene egne drakter på vårt serviceverksted i Bergen. Verkstedet er en viktig partner for utviklingsavdelingen og produksjonsenheten i Moss. Regelmessig erfaringsutveksling bidrar til effektivt og raskt vedlikehold og gir kort ledetid. Grundig opplæring i service på egne produkter er grunnlaget for vår servicevirksomhet. I tillegg til å utføre service på egne drakter har vi i årevis gjennomført reparasjoner på ikke-sertifiserte drakter fra andre leverandører, og har formell opplæring fra f.eks. DUI, Ursuk og Santi.


Vi har servicestasjoner plassert  sentrale steder i verden. Service på redningsdrakter (Solas) kan følgelig utføres på viktige knutepunkter for shipping, offshore olje og gass. Eksempler her er, foruten Bergen; - Aberdeen (UK), Amsterdam (NL) og Singapore. Produkter med EASA ETSO-godkjenning er underlagt strenge service- og reparasjonsregimer. Vi utfører lett vedlikehold flere steder langs Norges kyst og i Esbjerg i Danmark. Hovedservice utføres primært på våre servicestasjoner i Nygårdsviken i Bergen og hos vårt datterselskap i Holland, Biardo Survival Suits bv. Her utstedes EASA Form1 etter service. I tillegg har vi tilgang til Hansen Protection produksjonsanlegg i Moss.

Finn ressurser
Salg
Hansen Protections Autoriserte Distributører

Service
Hansen Protections Autoriserte Servicestasjoner
Produkt lagt til for å sammenligne.