Arb.drakt u/ oppdrift

Arbeidsdrakter kan være godkjent for bruk både med og uten vest. Må du benytte en redningsvest sammen med drakten er dette tydelig angitt. Arbeidsdrakter godkjent iht IMO/Solas' LSA kode gir minimum 12 cm fribord vannet når benyttet sammen med godkjent redningsvest. Arbeidsdrakter kan også være godkjent iht ISO 15027. Denne siste standarden er utviklet med tanke på å sikre arbeidere som oppholder seg i mer kystnære strøk, eller ikke omfattes av skipsfartens regler. Noen av våre drakter er godkjent iht både skipsfartens regler og ISO-regelverket. Da står du overfor valget mellom en redningsvest godkjent iht ISO-regelverket eller LSA koden.

Hvilke regler som gjelder for deg avhenger også av myndighetenes krav og HMS-policy i det selskapet/organisasjonen du jobber i.  

Noen av våre arbeidsdrakter er utviklet og i bruk i miljøer som har særskilte krav, som ikke alltid lar seg forene med sertifiseringsstandarder.  Eksempel på dette er SeaSwim MSAD, som er meget fleksibelt konsept som består av muligheten for valg mellom en rekke ulike funksjonelle detaljer og metervarer slik at draktene kan tilpasses brukernes ulike behov.  Sjekk ut vårt tilvalgsprogram for disse draktene.

Produkt lagt til for å sammenligne.