NYHET! SeaWork godkjent for polare strøk

Temperaturen i norsk farvann er kjølig mesteparten av året. Er uhellet ute kan møtet med det kalde vannet føre til både kuldesjokk, nedkjøling og drukning i løpet av få minutter. Vi vet at den beste termiske beskyttelsen oppnås ved bruk av en isolert arbeids- eller redningsdrakt. Iført en slik har man hele 10 til 20 ganger større sjanse for å overleve i kalde norske farvann enn om man kun har på redningsvest.

Vi ønsket å teste en av våre mest slitesterke og fleksible arbeidsdrakter opp mot SOLAS strengeste krav til termisk beskyttelse, nemlig 6-timers testen. Dette innebærer at seks testpersoner, iført drakten og en mengde sensorer, ligger i vann som holder en temperatur på  2 grader celsius. Her skal de, som navnet på testen tilsier, ligge i 6 timer. Sensorene overvåker og registrerer at kroppstemperaturen ikke blir for lav. 

Faller kjernetemperaturen med mer en 2 grader hos noen av testpersonene i løpet av de seks timene i vannet vil drakten ikke bli godkjent. Det samme gjelder hvis hudens temperatur faller til under 15 grader i mer en 15 minutter.

Passerer med god margin

SeaWork passerer testen med god margin. I løpet av testen falt kjernetemperaturen i snitt 1,03 grader celsius hos de seks test personene. Vi kan derfor med sikkerhet si at den isolerer meget godt mot kulde. Skulle uhellet være ute vil den kunne være avgjørende for å redde liv.  Drakten er utviklet for bruk i utsatte områder, som for vedlikeholdsarbeid ombord på skip eller offshore installasjoner. Draktens ergonomi og moderne konstruksjon gjør den også meget behagelig å jobbe i.

Vi kan ikke garantere liv, men din beste livsforsikring til sjøs er en redningsdrakt i riktig størrelse som er tilpasset din aktivitet på sjøen. 

Multi godkjenning

SeaWork er med denne sertifiseringen godkjent i henhold til hele fem standarder.

SOLAS LSA-Kode: 

  1. Isolert redningsdrakt (6 timer i vann temperatur <2 °C) med fôr
  2. Uisolert redningsdrakt (1 time i vann temperatur <5 °C) uten fôr
  3. AES (Anti-exposure suit) (1 time i vann temperatur <5 °C) med fôr

ISO 15027 Godkjenninger:

  1. Redningsdrakt i termisk klasse B (4 timer i vann temperatur<2 °C) med fôr
  2. Redningsdrakt  termisk klasse D (2 timer i vann temperatur <10 °C) uten fôr

Hansen Protection jobber for din sikkerhet!

Følg oss på

Produkt lagt til for å sammenligne.