SIKKERHET FOR PASSASJERER BLIR IGNORERT

Skulle en ferge eller et cruiseskip gå ned, og passasjerene havne i sjøen, er de prisgitt at de blir plukket opp relativt raskt for å overleve dersom vannet er kaldt.

– Dårlig sikkerhet for båtpassasjerer

Passasjerer på skip i norsk farvann er dårlig sikret dersom båten forliser og de havner i sjøen, mener rådgivningsfirmaet ErgoPro.

Det er et dilemma at mannskapet på båtene er utstyrt med redningsdrakter, mens passasjerene kun har termiske vester, som beskytter minimalt mot kulde, sier Arvid Påsche i ErgoPro. Rådgivningsfirmaet utfører tester som danner grunnlaget for sertifisering og godkjenning av maritimt redningsutstyr.

Skulle en ferge eller et cruiseskip gå ned, og passasjerene havne i sjøen, er de prisgitt at de blir plukket opp relativt raskt for å overleve dersom vannet er kaldt. Mannskapet derimot, som har redningsdrakter tilgjengelig, ligger bedre an. – Temperaturen i norsk farvann ligger nærmere fire enn femten grader det meste av året.

Møtet med så kaldt vann kan føre til kuldesjokk, nedkjøling og drukning. Er vannet under ti grader, fryser man i hjel i løpet av få minutter, sier Påsche.

Ifølge Påsche burde det internasjonale regelverket, Polarkoden, utvides til å gjelde all skipstrafikk i norsk farvann. – Polarkoden setter blant annet krav til sikkerhetsutstyr ombord på alle typer fartøy som ferdes i polare strøk. Det er påbudt med både redningsdrakter og redningsvester til mannskap og passasjerer. I Norge er det kun krav til termiske vester for passasjerene, sier han.

Potensiell katastrofe

Torbjørn Svensen i Hansen Protection, en av verdens ledende produsenter av sikkerhetsutstyr til sjøs, er enig i at regelverket bør gjelde også for norsk farvann.
– Det er et paradoks at det er ulike regler som gjelder på hver side av grensen som definerer polarsonen. Vannet er like kaldt på begge sider, sier han.

Han mener båtpassasjerer stoler alt for mye på sikkerheten om bord. – Folk føler seg trygge når de ferdes med en større båt eller et skip. Men selv om passasjerfartøyet har et evakueringssystem med livbåter, er det ikke gitt at alt går etter planen hvis det skjer en ulykke, sier han. Ifølge Svensen bør alle skip som frakter passasjerer være utstyrt med redningsdrakter og enkle redningsvester til alle om bord. – Selv om en termisk vest gir noe beskyttelse mot kulde, blir man like våt. For å overleve i kaldt vann er det avgjørende å holde seg tørr, sier Svensen.

Med en enkel redningsdrakt kan en person holde seg varm og tørr i opptil en time i vann som holder rundt fire grader.

Passasjerdrakter

En standard passasjerdrakt kan vakuumpakkes og tar liten plass. Hurtigruten og Torghatten Nord har gått til anskaffelse av draktene, men de færreste passasjerbåter har slikt utstyr ombord.

– Mannskapet har som regel både en arbeidsredningsdrakt og en isolert overlevelsesdrakt tilgjengelig, som er vel og bra. Det gjør at de har hele 10 til 20 ganger større sjanse for å overleve i kaldt vann enn passasjerene, sier Svensen. Han håper passasjerenes sikkerhet vil bli prioritert høyere i fremtiden, og at redningsdrakter til alle passasjerer som ferdes med båtene blir påbudt. En båt som frakter mer enn 12 personer i tillegg til mannskap, defineres som et passasjerfartøy.

Følg oss på

Produkt lagt til for å sammenligne.