Venter du på noen...?

Hver dag går hundretusenvis til en arbeidsplass i havbasert næring i kalde farvann

Mange av disse har sin arbeidsplass på havet, innen olje & gass, maritim sektor eller i sjømatnæringen. I tillegg er det tusener som daglig ferdes på sjøen i fritidsbåter, ombord i ferger eller som redningspersonell.

Minst er farligst
300 nordmenn har mistet livet på havet i perioden 1990-2017. Sjarkfiskere har Norges farligste jobb. En sjarkfisker er hele 6-7 ganger mer risikoutsatt i forhold til en havfisker og står for hele 66% av alle dødsulykkene i fiskeriflåten. Man kan aldri garantere seg mot uhell til sjøs som båtvelt, havari, sammenstøt eller andre ulykker. Riktig utstyr i slike situasjoner er avgjørende.

Temperaturen i norsk farvann ligger nærmere fire enn femten grader det meste av året. Møtet med så kaldt vann kan føre til kuldesjokk, nedkjøling og drukning. Er temperaturen i vannet under ti grader, fryser man i hjel i løpet av få minutter. Termisk beskyttelse er nøkkelordet. Med en enkel redningsdrakt (1 times drakt) kan en person holde seg varm og tørr i opptil en time i vann som holder rundt fire grader. Den beste termiske beskyttelsen oppnås ved bruk av en isolert redningsdrakt (6 timers drakt). Her har man hele 10 til 20 ganger større sjanse for å overleve i kaldt vann enn om man kun har på redningsvest.

Det er helt avgjørende å ha riktig redningsutstyr/drakt i forhold til den aktiviteten som utøves på sjøen. Det kan være arbeidsdrakter, drakter for redningspersonell eller beredskapsdrakter i tilfelle nødsituasjon.

Vi kan ikke garantere liv, men din beste livsforsikring til sjøs er en redningsdrakt i riktig størrelse som er tilpasset din aktivitet på sjøen.

Kom trygt hjem!

Produkt lagt til for å sammenligne.