Leger og helsepersonell

Leger, tannleger og helsepersonell som arbeider på legekontorer og har tett omgang med pasienter, enten i form av behandling eller prøvetaking, er eksponert for smitte. Her er det aktuelt både med personlig smittevernsutstyr og tilpasning i lokaler med f.eks. temporære smittevegger.

Produkt lagt til for å sammenligne.