Hansen Protection overflateredning

- vi redder liv

Det er et faktum at en stor del av de innsatsene redningsdykkere blir tilkalt på ikke medfører dykking, men assistanse i overflaten

De fleste tilfeller av overflateredning inntreffer om vinteren. Overflateredderen har dårlig tid fordi mennesker ikke klarer å oppholde seg lenge i iskaldt vann. Årsaken til at et menneske ufrivillig befinner seg i overflaten, og er i ferd med å forsvinne under, kan være flere: Isfiskeren, skiløperen eller skøyteløperen som går gjennom isen og blir nedkjølt. Er dette også kombinert med svak helse, dårlige svømmeferdigheter og strømmende vann er man ille ute.

Dette er mennesker som vil komme til å omkomme hvis de ikke får rask hjelp. Det er gode muligheter for å redde forulykkede i vann (spesielt kaldt vann) selv lang tid etter at hjertet har sluttet å slå – opp mot en time i kaldt vann.

Drakter

Våre drakter til SAR-personell er resultat av en langsiktig samarbeide med ledende fagpersoner på dette feltet. Det stilles særskilt høye krav til drakter og tilbehør for personell som skal redde liv.

Vi er spesielt stolte av at vi har inngått et langsiktig samarbeid med Redningsselskapet (RS) i Norge for leveranser av drakter, vester og annet utstyr til både de faste og frivillige mannskapene.

Hansen Protection leverte også drakter og utstyr til alle brannvesen i Norge som ble tildelt materiell i forbindelse med Det Store Brannløftet. Vårt sortiment er nøye utvalgt av eksperter på området, og gjør det mulig for deg å finne alt du trenger av redningsmateriell på ett sted.

Hva er oveflateredning?

Overflateredning er redning av person(er) i vann uten dykking. Vanlig prosedyre for dette er at man rykker ut med et redningslag på (minst) 4 med utstyr for overflateaktivitet i vannet, bl.a. redningsmannsdrakt, svømmeutstyr, redningsstige og sikringstau. Avhengig av situasjonen, kan det brukes båt eller «Hansabrett» (flytebrett med vannkikkert).

Overflateredning kan deles inn i tre kategorier:

Hvem sørger for sikkerheten til redningsmannen?

Overflateredning er ikke lovregulert og er ikke omfattet av forskrift om utførelse av arbeid, da innsatsen primært er over – og ikke under vann. Det betyr at de som driver med overflateredning, må legge vekt på egen trygghet og stille krav til tjenesten sin.

Produkt lagt til for å sammenligne.